(PGD Q9) Hướng dẫn đầu năm học 2018 - 2019 bậc THCS (Kính gửi các trường THCS)

Thứ sáu - 07/09/2018 16:17
(PGD Q9) Hướng dẫn đầu năm học 2018 - 2019 bậc THCS (Kính gửi các trường THCS)

Hướng dẫn đầu năm học 2018 - 2019 bậc THCS (Kính gửi các trường THCS)

 

Hướng dẫn đầu năm học 2018 - 2019 bậc THCS


Tải file đính kèm: huongdandaunam1819_238201816.docx

 
111

MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

Về hướng dẫn tổ chức một số

hoạt động đầu năm học 2018 - 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Quận 9, ngày 23 tháng 8 năm 2018

                                        Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Trung học Cơ sở.

     

Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện như sau:

 1. Xây dựng Kế hoạch năm học 2018 - 2019:

Căn cứ dự thảo kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục; Dự thảo kế hoạch bậc Trung học năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo; và dự thảo kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các trường THCS chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch năm học (Kế hoạch nhà trường), Kế hoạch giáo dục (Kế hoạch các hoạt động giáo dục) theo  định hướng phát triển năng lực học sinh, tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Tích cực xây dựng các chủ đề dạy học, dạy học tích hợp để có thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

(Các trường nộp kế hoạch về Phòng GD trước ngày 06/09/2018)

 1. Thực hiện chương trình:

Ngày tựu trường: 20/8/2018 vào chương trình tuần 1/HK1

Ngày khai giảng: 05/9/2018.

Học kì I: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 05/01/2019: 19 tuần thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục.

Học kì II: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 25/5/2019: 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

3. Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu ngành:

          Thực hiện Cơ sở dữ liệu dùng chung Ngành GDĐT thành phố kết nối với Cơ sở dữ liệu giáo dục Quốc gia theo chỉ đạo của Bộ GDĐT trong năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nhanh chóng thực hiện:

 1. Cập nhật đầy đủ các dữ liệu trên 01 phần mềm báo điểm mà nhà trường sử dụng (QI - C2, Vietschool, Smas) 
 2. Tất cả các đơn vị đều thực hiện Sổ điểm điện tử kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu GD thành phố và kết nối với Hệ thống CSDL giáo dục Quốc gia .

         Chú ý: Các đơn vị đã thực hiện các phần mềm quản lý điểm đã kết nối với CSDL chung của thành phố (Vietschool, QI, Smas) sẽ tự động kết nối với CSDL dùng chung của Thành phố. Đơn vị chỉ nhập bổ sung Danh sách học sinh đầu cấp (lớp 6) theo đúng Chỉ tiêu và Danh sách được duyệt. Danh sách HS chuyển trường sẽ tự động cập nhật vào CSDL chung của Thành phố và phần mềm quản lý điểm tại đơn vị.

Các trường thực hiện báo trực tuyến theo liên kết sau:  Trường THCS (Nhấn Ctrl và nhấp đúp vào liên kết) (Mẫu đính kèm)    

Thời hạn hoàn thành báo cáo: trước 24/8/2018.

         Chú ý: Các đơn vị chỉ được sử dụng 01 phần mềm để kết nối với Cơ sở dữ liệu chung của thành phố.

3. Chuyển trường từ năm học 2018 - 2019: (Phòng GD sẽ tập huấn)

         3.1. Chuyển trường trong thành phố:

         Hồ Sơ thủ tục chuyển trường thực hiện theo qui định.

          Cách thức thực hiện thao tác chuyển trường qua phần mềm:

         - Đơn vị quản lý học sinh mở phần mềm chuyển trường chọn học sinh trong danh sách của trường để cho phép chuyển đi.

         - Đơn vị tiếp nhận chuyển đến xem xét Hồ sơ, nếu đồng ý tiếp nhận, nhà trường mở phần mềm và chọn học sinh do phần mềm chuyển trường chuyển đến để cập nhật vào Hồ sơ quản lý điểm của đơn vị.

         Đối với học sinh của Thành phố (nghỉ học các năm học trước) nay đăng ký nhập học trở lại đơn vị sử dụng phần Chuyển trường này để nhập danh sách học sinh để bổ sung vào cơ sở dữ liệu chung của thành phố và để báo cáo cơ quan quản lý.

3.2. Chuyển trường ngoài thành phố:

          Hồ Sơ thủ tục chuyển trường thực hiện theo qui định.

          Cách thức thực hiện qua phần mềm chuyển trường:

3.2.1. Chuyển trường đi:

          - Đơn vị quản lý học sinh mở phần mềm chuyển trường chọn học sinh để thực hiện chuyển đi (chọn đi Tỉnh khác hay đi Du học NN).

         3.2.2. Chuyển trường đến:

          - Đơn vị quản lý tiếp nhận học sinh chuyển trường đến kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và đồng ý tiếp nhận sẽ mở phần mềm chuyển trường để nhập thông tin học sinh từ địa phương khác chuyển đến (yêu cầu nhập đầy đủ thông tin).

          Lưu ý:

         Thời điểm bắt đầu thực hiện phần mềm chuyển trường: Từ 20/8/2018.

         Điều kiện để cập nhật được Danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến trên phần mềm là các đơn vị trường học phải hoàn chỉnh hồ sơ học sinh trên Chương trình quản lý điểm trong Hệ thống dữ liệu chung của thành phố.

         Do ngày 20/8/2018 đã bắt đầu Tuần 1 - Năm học 2018 - 2019 nên giao diện của phần mềm Chuyển trường trực tuyến dành cho Cha mẹ học sinh sẽ không hiển thị. Phần mềm Chuyển trường Trực tuyến dành cho Cha mẹ học sinh sẽ được mở khi Kết thúc Học kỳ I Năm học 2018 - 2019;

         Để có thể hoàn chỉnh và vận hành được phần mềm Chuyển trường và tiếp nhận học sinh, nhà trường phải thực hiện cập nhật dữ liệu lên Hệ thống QL dữ liệu chung.

    Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai đầy đủ và  thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG        

- Như trên;                                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Trưởng phòng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Tổ PT.

                                                                                                             

                                                                                       Nguyễn Văn Quí

Báo cáo sử dụng phần mềm Quản lý điểm năm học 2018-2019 - Trường THCS

Báo cáo dành cho Trường Trung học THCS hoặc cấp THCS của Trường phổ thông nhiều cấp học
Chú ý: nhập chính xác địa chỉ mail của đơn vị, những mục có dấu * là bắt buộc.

*Bắt buộc

Địa chỉ email *

Email của bạn

1. Mã số báo cáo của đơn vị *

Xem mã số báo cáo tại địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHsuhMn_swKvsHpCCPOQDWN0fhhWxs2zXDcDRrQiR3k/edit?usp=sharing

Câu trả lời của bạn

2. Tên đơn vị *

Ghi đầy đủ cấp học. Ví dụ: THPT Lê Văn ... hoặc TH, THCS, THPT Trần Văn ...

Câu trả lời của bạn

3. Địa chỉ trường *

Số, đường, Khu phố, Ấp (nếu có), Phường/Xã, Quận/Huyện

Câu trả lời của bạn

4.a. Loại hình trường *

Chọn

5. Hình thức tổ chức dạy học *

Chọn

6. Thuộc tính đơn vị *

Chọn

8. Quận/Huyện *

Trường hợp trường Phổ thông có nhiều điểm trường thuộc nhiều quận/huyện thì chọn quận/huyện đặt trụ sở chính (theo QĐ)

Chọn

Họ và tên Hiệu trưởng *

Câu trả lời của bạn

Số điện thoại di động của Hiệu trưởng *

Câu trả lời của bạn

Họ và tên người quản trị chương trình (admin) *

Câu trả lời của bạn

Số điện thoại di động của người quản trị chương trình Quản lý điểm tại đơn vị *

Câu trả lời của bạn

Số Quyết định phân công người quản trị chương trình (admin) *

Ghi rõ như VD: Quyết định số: ..../QĐ-THPT... ngày ... tháng ... năm ...

Câu trả lời của bạn

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Sổ điểm điện tử *

Ghi rõ như VD: Quyết định số: ..../QĐ-THPT... ngày ... tháng ... năm ...

Câu trả lời của bạn

Phần mềm quản lý điểm sử dụng tại đơn vị *

Lưu ý đơn vị chọn Mục "Khác" phải liên hệ Sở GDĐT (Trung tâm thông tin và Phòng GDTrH để cung cấp giải pháp kết nối dữ liệu trước ngày 30/8/2018)

Phần mềm QL Quảng Ích

Phần mềm QL Vietschool

Phần mềm QL Viettel

Khác

Họ và tên người lập báo cáo *

Câu trả lời của bạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Thành viên online2
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay5,347
 • Tháng hiện tại271,069
 • Tổng lượt truy cập5,216,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây