(Sở GD) Kế hoạch cuộc thi viết chủ đề "Hoa giữa đời thường"

Thứ hai - 25/06/2018 22:40
(Sở GD) Kế hoạch cuộc thi viết chủ đề "Hoa giữa đời thường"

Kế hoạch cuộc thi viết chủ đề "Hoa giữa đời thường"


Tải file đính kèm tại đây (doc)

 
12


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Số: 120/KH-CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018                       

KẾ HOẠCH

cuộc thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường”

Căn cứ Kế hoạch số 30/KHPH-HLHPN-LĐLĐ ngày 06 tháng 06 năm 2018 giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về phối hợp tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường”, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường” trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) toàn ngành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).

- Thông qua cuộc thi, phát hiện và giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân nữ CBNGNLĐ tiêu biểu trong giảng dạy, công tác, trong các phong trào thi đua yêu nước; những đóng góp tích cực của đội ngũ phụ nữ thành phố nói chung và nữ CBNGNLĐ nói riêng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ và sự phát triển của thành phố nói chung. Phát huy tốt giá trị đạo đức, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức cuộc thi mang tính thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện để nữ CBNGNLĐ được tìm hiểu, học tập, giao lưu qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, các gương điển hình là người thật việc thật tiêu biểu trong quá trình lao động, sản xuất, học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Bài dự thi phải là bài viết mới, không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa đăng ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm.

- Nội dung bài viết thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

II. THỂ LỆ:

1. Chủ đề cuộc thi: “Hoa giữa đời thường”.

2. Đối tượng dự thi:

Đoàn viên công đoàn, CBNGNLĐ đang công tác trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Những điển hình tập thể lao động nữ, tập thể Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp; điển hình cá nhân nữ có những sáng kiến mới, việc làm tốt thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ phát động như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, …

- Những tấm gương điển hình vượt khó, tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những điển hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị; những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ CBNGNLĐ, của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố trong 5 năm qua (2013 - 2018).

- Các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, với tổ chức Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ nhằm góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

4. Hình thức:

- Bài viết theo thể loại văn xuôi, sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, được viết tay hoặc đánh máy, có thể minh họa bằng tranh, ảnh,... cho bài viết thêm sinh động (không nhận bài photocopy).

- Độ dài bài viết: 1.200 đến 1.500 từ; không được viết tắt hoặc sử dụng những ký tự đặc biệt.

- Bài viết trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; cách lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm. Phía trên tiêu đề bài viết ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại để Ban tổ chức tiện liên lạc (theo mẫu đính kèm).

- Không chấp nhận các bài thi giống nhau; các bài lấy từ các trang báo mạng, báo giấy; các bài viết đã đạt giải trong các cuộc thi khác.

- Mỗi người chỉ tham gia 01 bài dự thi và chỉ được chọn một hình thức để gửi bài tham gia cuộc thi theo quy định tại mục (5.1). Trường hợp 01 bài dự thi nhưng chọn cả 02 hình thức gửi bài trở lên xem như vi phạm thể lệ cuộc thi và sẽ bị Ban tổ chức cuộc thi loại ra.

- Bài dự thi đã gửi tham gia cuộc thi sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban tổ chức cuộc thi, không trả lại thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi, Báo Người Lao Động, Báo Phụ nữ thành phố được quyền sử dụng các bài viết hay để biên tập lại và đăng trên báo, sổ tay Công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố, cuốn Thông tin Gia đình và Đời sống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng thời tuyển chọn in tập san chuyên đề cuộc thi.

5. Địa điểm và thời hạn nhận bài dự thi:

5.1. Hình thức gửi bài dự thi:

- Ngoài bì thư (nếu chọn hình thức gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ nhận bài thi), cần ghi rõ: Bài dự thi “Hoa giữa đời thường”.

- Thí sinh chỉ được chọn 01 trong 02 hình thức gửi bài dự thi sau:

+ Gửi bài thi trực tiếp tại địa điểm nhận bài thi;

+ Gửi bài qua đường bưu điện;

5.2. Địa điểm nhận bài dự thi:

Văn phòng Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố, Phòng 4.2 (lầu 4), số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (ĐC Lưu Thiên Đức – ĐTĐĐ: 0903.308.308).

5.3. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 31/8/2018.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng tập thể (phong trào): dành cho các tập thể có người tham gia dự thi nhiều nhất để trao giải phong trào.

2. Giải thưởng cá nhân:

- 01 giải nhất: 3.000.000đ/giải

- 02 giải nhì:  2.000.000đ/giải

- 03 giải ba:   1.000.000đ/giải

- 20 giải khuyến khích: 500.000đ/giải

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN;

1- Đối với Công đoàn cơ sở: Kể từ ngày triển khai kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động tổ chức vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia viết bài, sau đó tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố trước ngày 31/8/2018 tham gia hội thi cấp Ngành, cấp Thành phố.

2- Đối với Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố:

+ Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 31/8/2018: Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố nhận bài dự thi từ các đơn vị gửi về tham gia Hội thi cấp Ngành, cấp Thành phố. 

+ Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 05/9/2018: Ban tổ chức tiến hành chấm các bài dự thi.

+ Từ ngày 06/9/2018 đến ngày 10/9/2018: Chọn và tổng hợp các bài viết xuất sắc nhất gởi về Báo Người Lao động tham dự Hội thi cấp Thành phố.

 1. Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố - Trưởng ban;

- Đ/c Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố - Phó Trưởng ban;

- Đ/c Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố - Phó Trưởng ban;

- Đ/c Lưu Thiên Đức, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố - Ủy viên thường trực;

- Đ/c Phan Trần Đăng Đại, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố - Ủy viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Ngân, Kế toán trưởng Công đoàn Giáo dục Thành phố - Ủy viên;

- Đ/c Huỳnh Minh Xuân, Cán bộ chuyên trách Công đoàn Giáo dục Thành phố - Ủy viên;

4. Ban giám khảo:

Do Ban tổ chức hội thi mời cộng tác.

Để hội thi đạt kết quả và thu hút đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia, công đoàn cơ sở các đơn vị báo cáo Cấp Ủy để xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố (qua ĐC Lưu Thiên Đức – ĐTĐĐ: 0903.308.308) để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- BTV, BTG LĐLĐ.TP “để b/c”                                                                               CHỦ TỊCH

  - Đảng ủy Sở GD-ĐT “để b/c”                                                                                                                         

  - CĐCS “ để thực hiện”                                                                                                         (đã ký)

  - Lưu                                                                                                                                     

                                                                                                     Nguyễn Thị Gái

                         

Mẫu bài viết tham dự cuộc thi “Hoa giữa đời thường”:

Bài viết tham gia cuộc thi “Hoa giữa đời thường”

Tiêu đề bài viết: ……………………………………..(do thí sinh tự đặt tiêu đề)

______________ 

 • Họ và tên người dự thi:   ……………………………………
 • Nơi công tác / chức vụ:……………………
 • Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………
 • Địa chỉ cư trú: ……………………………………………
 • Công đoàn cấp trên: ……………………………………………
 • Số điện thoại liên lạc:  ……………………………………..
 • Chọn 01 trong 02 đối tượng dưới đây và đánh dấu X vào ô tương ứng:

+ Là đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ:

+ Là cán bộ, hội viên, phụ nữ: 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay11,773
 • Tháng hiện tại256,559
 • Tổng lượt truy cập5,201,798
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây