(Sở GD) Kế hoạch tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 21/08/2018 10:46
(Sở GD) Kế hoạch tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT năm học 2018 - 2019

Công văn số 2819/KH-GDĐT-TrH, ngày 17/8/2018 về Tổ chức tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019.

(Chi tiết trong tập tin đính kèm)

123 4
Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (doc)

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2819/KH-GDĐT-TrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

                                                   KẾ HOẠCH   

Tổ chức tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh

các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

năm học 2018 - 2019

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 220/KH-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:                           

- Cập nhật một số nội dung, thông tin cơ bản về tình hình thế giới, khu vực và trong nước liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Việt Nam hiện nay;

- Thống nhất một số nội dung, phương pháp giảng dạy các bài về truyền thống lịch sử dân tộc, về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các bài về kỷ thuật chiến đấu bộ binh, làm cơ sở nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

2. Yêu cầu:

- Làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, thực hiện đúng kế hoạch tổ chức tập huấn.

- Duy trì tập huấn đúng chương trình, kế hoạch đã xác định; thực hiện nghiêm các quy định của lớp tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trước, trong và sau khi kết thúc tập huấn;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) cử giáo viên tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần, nắm chắc nội dung, sau khi tập huấn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG

- Thông tin một số nội dung cơ bản về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và yêu cầu của nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay;

- Thống nhất nội dung, hình thức biên soạn giáo án, bài giảng; trang phục giáo viên khi thực hành giảng dạy;

- Phương pháp sử dụng máy bắn tập MBT-03;

- Phương pháp giảng bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam;

- Phương pháp giảng bài thực hành Kỷ thuật bắn súng tiểu liên AK;

- Phương pháp giảng bài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia;

- Phương pháp giảng bài lợi dụng địa hình địa vật;

- Thực hành bắn Bài 1 súng tiểu liên AK.

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Ban Chỉ đạo: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TP.
 2. Ban Tổ chức lớp tập huấn:
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban;
 • Thượng tá Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường quân sự TP - Phó Ban;
 • Ông Lê Duy Tân, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học - Phó Ban;
 • Ông Trần Đình Lương, Chuyên viên GDQP&AN - Ủy viên;
 • Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên;
 • Ông Dương Trí Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên.
 1. Ban nội dung và Tổ Giáo viên
 • Ông Trần Đình Lương, Chuyên viên GDQP&AN - Trưởng ban - Tổ trưởng
 • Ông Võ Văn Thấy, TTBM GDQP&AN Trường THPT Marie Curie - Ủy viên
 • Ông Phạm Quốc Đạt, TTBM GDQP&AN Trường THPT Thủ Đức - Ủy viên
 • Ông Trương Văn Phương, GV GDQP&AN Trường THPT Võ Trường Toản - Ủy viên
 • Ông Trần Ngọc Châu, GV GDQP&AN Trường THPT Hàn Thuyên - Ủy viên
 • Ông Nguyễn Như Là, GV GDQP&AN Trường THPT Lương Văn Can - Ủy viên.

4. Thành phần tham gia lớp tập huấn: 350 đồng chí

- Ban Tổ chức: 04 đồng chí

- Tổ Giáo viên: 06 đồng chí

- Các đồng chí là Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học GDQP&AN của các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019: 422 đồng chí

5. Tổ chức lớp tập huấn: Tổ chức thành 04 lớp học (tương đương 04 Đại đội) và phân chia lớp học thành các Trung đội, Tiểu đội; cán bộ Trung đội, Tiểu đội do Ban Tổ chức chỉ định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 03 ngày (ngày 06, 07 và 08/9/2018)

2. Địa điểm: Trường Quân sự thành phố (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi).

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm phòng học, thao trường, bãi tập và các vật chất, học cụ liên quan phục vụ lớp tập huấn theo đúng quy định; làm công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc lớp tập huấn;

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ lớp tập huấn; mời báo cáo viên, giáo viên giới thiệu nội dung;

- Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn; theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả đạt được trong Đợt tập huấn báo cáo Ban Giám đốc theo quy định;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho lớp tập huấn trình Giám đốc phê duyệt (có tờ trình riêng);

- Liên hệ, hợp đồng với công ty vận tải tổ chức đưa, đón cán bộ, giáo viên đi và về tại các điểm đón theo quy định (có thông báo riêng).

2. Phòng Kế hoạch tài chính

Tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính về các khoản thu chi bảo đảm cho lớp tập huấn.

3. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấpTHPT).

- Cử giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia lớp tập huấn theo đúng quy định.

- Bảo đảm kinh phí cho giáo viên tham gia lớp tập huấn: 1.470.000đ/người (bao gồm: tiền ăn, lưu trú, di chuyển, tập huấn (tài liệu, bắn đạn thật)).

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia tập huấn về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học - đ/c Lương) trước 17h00, ngày 24/8/2018, theo đường dẫn sau: https://goo.gl/forms/fgkhsbPqprhNcZT22

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đợt tập huấn đạt được kết quả tốt nhất./.

Nơi nhận:

- Vụ GDQP&AN/Bộ GD&ĐT;

- Thường trực HĐGDQP&AN TP;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường PT có nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Lưu: VT; P.TrH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Hồng Sơn

(Để báo cáo)

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập118
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm111
 • Hôm nay5,209
 • Tháng hiện tại270,931
 • Tổng lượt truy cập5,216,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây