(BQT Website) Học Kỳ Quân đội tháng 05/2018 tại trường THCS & THPT Hoa Sen

Thứ hai - 28/05/2018 00:14
(BQT Website) Học Kỳ Quân đội tháng 05/2018 tại trường THCS & THPT Hoa Sen

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI
TẠI TRƯỜNG THCS & THPT HOA SEN
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o

Ngoài tiết học Giáo dục Quốc Phòng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình Học kỳ Quân đội tại trường THCS & THPT là chương trình được nhà trường thiết kế riêng dành cho các học sinh của trường sau kì thi cuối năm học.

Năm nay, năm học 2017 - 2018, chương trình Học kỳ Quân đội dành cho các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 11 đã diễn ra trong 3 ngày. Thời gian từ thứ hai (14/05/2018) đến thứ tư (16/05/2018). Sau những buổi học, buổi kiểm tra các kiến thức đã học cũng như đánh giá mức độ tiếp thu của các học sinh được diễn ra vào thứ năm (17/05/2018). Sau buổi kiểm tra, các học sinh sẽ được cấp một giấy chứng nhận đã tham dự lớp Học kỳ Quân đội tại trường với các mức từ khá, giỏi đến xuất sắc. Những trường hợp không đạt yêu cầu sẽ được xem xét việc đánh giá hạnh kiểm cuối năm và bắt buộc tham gia khóa rèn luyện hè.

Trong đợt này, chương trình học kỳ quân đội đã được diễn ra ở cả hai cơ sở 1 và 2. Mỗi cơ sở được chia ra làm các nhóm học khác nhau để có thể quán triệt được 3 yếu tố chính trong chương trình này. Đó là

 1. Rèn luyện được ý thức kỉ luật thép trong quân đội;
 2. Biết được các biểu hiện của học kỳ quân đội thông qua việc xếp hàng lên lớp, hàng ngũ, tập trung đi đứng phù hợp theo một trật tự nhất định, biết hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của một thể thống nhất không tách rời;
 3. Nhận thức được tính tự quản trong học kỳ quân đội với tự quản trong rèn luyện, tự quản trong điều hành;

Với tổng số 31 lớp từ lớp 6 đến lớp 11, mỗi lớp được xem như là một tiểu đội gồm hơn 25 đến 35 học sinh. Lớp trưởng là tiểu đội trưởng. Giáo viên Quản nhiệm của mỗi lớp sẽ là chỉ huy. Trong chương trình, mỗi lớp sẽ tự luyện tập với các hạng mục

 1. Tập quen với hàng ngũ: giải tán, tập trung, điểm số, điểm danh, di chuyển hàng ngũ, quay trái, quay phải, quay trước, tiến bước, tiến lùi, ngồi và đứng theo điều hành của tiểu đội trưởng.
 2. Biết hát tập thể với các bài hát quen thuộc như quốc ca, thanh niên việt nam, lên đàng, nối vòng tay lớn…
 3. Biết vỗ tay, vỗ điều theo lời hát, theo sự điều khiển của tiểu đội trưởng.

Học kỳ quân đội được chia ra làm 3 phần chính.

 • Phần 1 với những hạng mục đã kể trên được huấn luyện như nhau cho mỗi lớp.
 • Phần 2 là các chuyên đề về tình bạn, tình đồng đội, tình cảm bố mẹ, anh chị em với tính hiếu thảo, hòa thuận được thầy Lê Văn Cảnh – Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách để khơi gợi lên lòng trắc ẩn của mỗi học sinh.
 • Phần 3 là sự tranh tài của các lớp với những chương trình đã được huấn luyện.

Buổi chương trình của phần 3 là quan trọng nhất. Trong các lớp ở các khối khác nhau sẽ chọn ra 6 lớp mà được gọi là 6 lớp tiêu biểu của chương trình học kỳ quân đội. Ban huấn luyện lựa chọn thông qua việc đánh giá quá trình học tập. Các lớp này sẽ được trang bị đầy đủ quân phục và sẽ cùng nhau tranh tài trong buổi sáng thứ năm (17/05/2018). Tuy nhiên, các lớp còn lại cũng được kiểm tra một cách nghiêm túc. Ban giám sát kiểm tra gồm 2 thầy huấn luyện, thầy phó hiệu trưởng cơ sở và ban đoàn thanh niên của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình học kỳ quân đội.

PHẦN 1 : QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HK QUÂN ĐỘI

33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 

PHẦN 2 : SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 

PHẦN III : THI CUỐI KỲ HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NĂM HỌC 2017 2018 

 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
33037650 2177613765793987 5941302314382917632 o
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập51
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm50
 • Hôm nay21,598
 • Tháng hiện tại244,241
 • Tổng lượt truy cập5,189,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây