(Sở GD) Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 15/03/2018 16:04

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018


Kính gửi:

               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               - Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

               Các công văn trong tập tin đính kèm:

               - Công văn 809/GDĐT-TrH ngày 14/3/2018 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2017 - 2018.

               - Công văn 810/GDĐT-TrH ngày 14/3/2018 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THPT năm học 2017 - 2018.

 

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (doc)

 Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (docx)
 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT

 

              Số: 810/GDĐT-TrH               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

    Về hướng dẫn kiểm tra HK II

  cấp THPT năm học 2017 - 2018

     Kính gửi:    

    - Hiệu trưởng các trường THPT;

    - Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

           Thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra

- Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.

2. Khung thời gian kiểm tra

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 12/5/2018 (trừ các ngày nghỉ lễ, chủ nhật và chỉ chọn lựa tổ chức trong khoảng thời gian tối đa là 2 tuần).

3. Thời gian làm bài kiểm tra mỗi môn

* Lớp 10, 11:

- Toán, Ngữ văn:                                                 90 phút;

- Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

- Các môn còn lại:                                              45 phút.

* Lớp 12:

- Ngữ văn:                                                            120 phút;

- Toán:                                                                 90 phút;

- Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

- Các môn còn lại:                                              50 phút.

4. Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra chung của nhà trường

- Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.

- Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng của từng môn do nhà trường quy định.

- Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

* Lưu ý:

- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Kế hoạch kiểm tra học kỳ của đơn vị về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 31/3/2018. Thể thức báo cáo theo quy định trong Phụ lục đính kèm văn bản này.

- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

- Bài kiểm tra định kỳ các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ II thực hiện hoàn tất trước ngày 05/5/2018.

Các điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm các cột điểm hệ số hai trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

4.1 Đối với lớp 10, 11

Đề kiểm tra học kỳ các môn kiểm tra chung thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn Tiếng Anh có phần nghe; phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%.  

4.2 Đối với lớp 12

- Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.

- Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).

- Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút.

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 60 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học , Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường. Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong 50 phút.

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 30 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

- Về số lượng đề của mỗi môn KHTN và KHXH, nhà trường có thể chọn một trong hai phương án:

+ Mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung (với hai phần) cho toàn khối.

+ Mỗi môn biên soạn thành hai đề A và B (mỗi đề có hai phần) trong đó phần cơ bản giống nhau, phần phân hoá khác nhau (đề B có mức độ phân hoá thấp, đề A có mức độ phân hoá cao hơn). Học sinh đăng ký kiểm tra một nhóm môn theo đề A, nhóm môn còn lại theo đề B.

- Mỗi đề kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 đến 6 mã đề khác nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hoá thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).

4.3 Đối với môn Ngoại ngữ

* Môn Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Đức và Tiếng Hàn: trường tự ra đề và kiểm tra theo lịch.

* Môn Tiếng Pháp: Thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK II cấp Trung học - Chương trình song ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

5. Báo cáo

Sau khi kết thúc kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra học kỳ theo đề chung của trường về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo thể thức quy định trong Phụ lục đính kèm văn bản này.

Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 19/5/2018.

Yêu cầu các trường nộp báo cáo kế hoạch kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án kiểm tra đầy đủ và đúng hạn. Đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của trường.

Nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường có kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ kiểm tra, thi cử hiện hành. Sau thời gian kiểm tra học kỳ, nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bình thường để hoàn tất chương trình giáo dục theo kế hoạch nội dung và thời gian của năm học./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                          

- Giám đốc (để báo cáo);

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VP, GDTrH.

           

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II cấp THPT)

 

 

Để gửi các báo cáo trực tuyến, đơn vị cần đăng nhập bằng tài khoản google mail hoặc có gốc là google mail như …@moet.edu.vn; …@thptgiadinh.edu.vn; …@ngoisao.edu.vn; …@thptdaphuoc.edu.vn; …@ngothoinhiem.edu.vn; …@thptnan.com; …

1. Báo cáo kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Tập tin báo cáo là tập tin Word hoặc PDF được đặt tên theo quy định: Tên Trường – Nội dung báo cáo. Tên file không gõ dấu tiếng Việt. (Ví dụ: Bui Thi Xuan – KTHK2.docx), gửi theo liên kết sau:

https://goo.gl/1RHYt8 hoặc: http://bit.ly/2FoeoLP

2. Đề và đáp án kiểm tra học kỳ

Liên kết gửi đề và đáp án kiểm tra học kỳ:

https://goo.gl/atvk4Y hoặc: http://bit.ly/2IddeEK

Trước khi gửi, cần chuẩn bị các tập tin như sau

- Tập tin đề và đáp án kiểm tra của mỗi môn học, mỗi khối được đặt tên gồm tên môn học, khối lớp và tên trường, đề (de) hoặc đáp án (da); không dấu tiếng Việt.

Ví dụ môn tiếng Anh:

            Anh 10 - Bui Thi Xuan - de.docx

Anh 10 - Bui Thi Xuan - da.docx

Anh 11 - Bui Thi Xuan - de.docx

Anh 11 - Bui Thi Xuan - da.docx

Anh 12 - Bui Thi Xuan - de.docx

Anh 12 - Bui Thi Xuan - da.docx

(Trường hợp đề và đáp án của một khối chung trong một file thì đặt tên: Anh 10 - Bui Thi Xuan - deda.docx)

- Toàn bộ các tập tin của 01 môn học trên nén thành 01 tập tin .zip (hoặc .rar), đặt tên file gồm tên môn học, tên trường (không dấu) và gửi theo liên kết trên.

Ví dụ:             Ngoai Ngu – Bui Thi Xuan.zip

- 11 môn học: Toán (đặt tên Toan), Lý (Ly), Hóa (Hoa), Sinh (Sinh), Tin (Tin), Văn (Van), Sử (Su), Địa (Dia), Ngoại ngữ (Ngoai Ngu), GDCD (GDCD), Công nghệ (Cong Nghe) thực hiện theo hướng dẫn trên. Các môn học còn lại nén thành 01 tập tin .zip hoặc .rar để gửi (Ví dụ: Khac – Bui Thi Xuan.zip).

Các vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc, xin liên hệ ông Cao Minh Quý – Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: (028) 38 299 681./.

 

           ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


              Số: 809/GDĐT-TrH               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

     Về hướng dẫn kiểm tra HK II

  cấp THCS năm học 2017 - 2018

 

 

                           Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

 

Thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS, năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Tổ chức kiểm tra

1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

Phòng GDĐT các quận, huyện ra đề và tổ chức kiểm tra chung các môn học cho các khối lớp cấp THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và quy định chi tiết lịch kiểm tra cho đơn vị mình. Các môn học còn lại có thể do từng trường tự tổ chức kiểm tra.

2. Khung thời gian kiểm tra

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 12/5/2018 (trừ các ngày nghỉ lễ, chủ nhật và chỉ chọn lựa tổ chức trong khoảng thời gian tối đa là 2 tuần).

3. Thời gian làm bài kiểm tra mỗi môn

- Toán, Ngữ văn:              90 phút;

- Tiếng Anh:                     60 phút;

- Các môn còn lại:           45 phút.

4. Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra chung

- Đề kiểm tra các môn ngoại ngữ gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 có phần nghe, Tiếng Anh lớp 9 không có phần nghe.

- Đề kiểm tra học kỳ theo đề chung của quận, huyện ở các môn còn lại thực hiện theo hình thức tự luận.

* Môn Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn:

- Môn Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn: trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch.

- Môn Tiếng Pháp: thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK II cấp Trung học - Chương trình song ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

* Lưu ý:

- Phòng GDĐT các quận, huyện báo cáo kế hoạch và lịch kiểm tra học kỳ của đơn vị về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 31/3/2018. Thể thức báo cáo theo quy định trong Phụ lục đính kèm văn bản này.

- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

- Bài kiểm tra định kỳ và điểm số các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ II thực hiện hoàn tất trước ngày 05/5/2018.

Điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm 1 cột điểm hệ số hai trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

II. Báo cáo

Sau khi kết thúc kiểm tra, Phòng GDĐT gửi nộp các tập tin vi tính đề, đáp án các môn kiểm tra của đơn vị về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo thể thức quy định trong Phụ lục đính kèm văn bản này.

Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 19/5/2018.

Yêu cầu các Phòng GDĐT nộp báo cáo kế hoạch kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án kiểm tra đầy đủ và đúng hạn; đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của đơn vị.

Nhận được văn bản này, đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện có kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ kiểm tra, thi cử hiện hành. Sau thời gian kiểm tra học kỳ, các đơn vị tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bình thường để hoàn tất chương trình giáo dục theo kế hoạch nội dung và thời gian năm học./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                          

- Giám đốc (để báo cáo);

- Thanh tra, Phòng KHTC, VP (để phối hợp);

- Lưu: VP, GDTrH.

           

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II cấp THCS)

Để gửi các báo cáo trực tuyến, đơn vị cần đăng nhập bằng tài khoản google mail hoặc có gốc là google mail như …@moet.edu.vn

1. Báo cáo kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Tập tin báo cáo là tập tin Word hoặc PDF được đặt tên theo quy định: Tên Quận Huyện – Nội dung báo cáo. Tên file không gõ dấu tiếng Việt. (Ví dụ: Quan 1 – KTHK2.docx, Nha Be – KTHK2.docx), gửi theo liên kết sau:

https://goo.gl/Kp1VQC hoặc http://bit.ly/2IpiXrm

2. Đề và đáp án kiểm tra học kỳ

Liên kết gửi đề và đáp án kiểm tra học kỳ:

https://goo.gl/nJCV1y  hoặc: http://bit.ly/2FNKi7X

Trước khi gửi, cần chuẩn bị các tập tin như sau

- Tập tin đề và đáp án kiểm tra của mỗi môn học, mỗi khối được đặt tên gồm tên môn học, khối lớp và tên quận huyện, đề (de) hoặc đáp án (da); không dấu tiếng Việt.

Ví dụ môn tiếng Anh:

          Anh 6 - Quan 1 - de.docx

Anh 6 - Quan 1 - da.docx

Anh 7 - Quan 1 - de.docx

Anh 7 - Quan 1 - da.docx

Anh 8 - Quan 1 - de.docx

Anh 8 - Quan 1 - da.docx

Anh 9 - Quan 1 - de.docx

Anh 9 - Quan 1 - de.docx

(Trường hợp đề và đáp án của một khối chung trong một file thì đặt tên: Anh 7 – Quan 1 - deda.docx)

- Toàn bộ các tập tin của 01 môn học trên nén thành 01 tập tin .zip (hoặc .rar), đặt tên file gồm tên môn học, quận, huyện (không dấu) và gửi theo liên kết trên.

Ví dụ:         Ngoai Ngu – Quan 1.zip

- 9 môn học: Toán (đặt tên Toan), Lý (Ly), Hóa (Hoa), Sinh (Sinh), Tin (Tin), Văn (Van), Sử (Su), Địa (Dia), Ngoại ngữ (Ngoai Ngu) thực hiện theo hướng dẫn trên. Các môn học còn lại nén thành 01 tập tin .zip hoặc .rar để gửi (Ví dụ: Khac – Quan 1.zip)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay6,179
  • Tháng hiện tại304,346
  • Tổng lượt truy cập4,857,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây