(P. Chuyên môn) Về Báo cáo sơ kết học kỳ 1 dành cho Tổ trưởng, nhóm trưởng các bộ môn

Thứ sáu - 15/12/2017 14:33
Kính gởi Quý thầy cô Tổ trưởng Tổ bộ môn.

Dưới đây là thông báo về báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017 2018, kính mời Quý thầy cô tham khảo và chuẩn bị sẵn các mục báo cáo liên quan. Mọi thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau đó.

Trân trọng chào.
 

Hướng dẫn Báo cáo Sơ kết Học kỳ I - Năm học 2017-2018 (Phòng GDĐT, trường THCS, THPT, PT nhiều cấp có cấp THCS và cấp THPT)

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học (THCS, THPT).

Thực hiện văn bản số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT, phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn phòng GDĐT các quận, huyện và các trường Trung học (THCS, THPT) nội dung như sau:

1. Số liệu thông tin nhà trường, lớp, học sinh; Số liệu Học lực, Hạnh kiểm học sinh; Thông tin học sinh dân tộc, học sinh hòa nhập thực hiện đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin quản lý của Sở GDĐT (yêu cầu thực hiện chỉ tiêu của BGD: 100% đơn vị trường Trung học sử dụng sổ ghi điểm điện tử). Thời điểm hoàn thành trước ngày 16/01/2018.

2. Báo cáo trực tuyến thực hiện trên trang thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/   Thời điểm hoàn thành trước ngày 09/01/2018.

3. Để chuẩn bị nội dung báo cáo trực tuyến, các đơn vị tải file Word đính kèm, ghi đầy đủ nội dung cần báo cáo trước lên file word rồi mở liên kết để copy và paste vào Mẫu báo cáo.
  Chú ý:
+ Mã số trong báo cáo: là Mã số báo cáo của đơn vị xem trong liên kết đính kèm. Các đơn vị cần ghi chính xác để thống kê các đơn vị gửi đã báo cáo.

  - Mã số báo cáo THPT

Mã số báo cáo THCS

Mã số báo cáo Phòng GDĐT

 + Báo cáo Chuyên môn sẽ được thực hiện theo từng Môn học (Môn Công nghệ báo cáo theo từng phân môn).
Cụ thể:
- Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên cùng môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của cả Tổ CM.
- Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên của nhiều Nhóm môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của Nhóm theo Môn học.
- Nếu trường có qui mô nhỏ, mỗi môn học chỉ có 01 GV phụ trách thì số liệu báo cáo là số liệu của GV bộ môn.

                                                                  

Tải file đính kèm tại đây (doc)


Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (doc)


 Tải file đính kèm thứ 3 tại đây (doc)


 

NỘI DUNG

Báo cáo Sơ kết Học kỳ I Năm học 2017 - 2018

BÁO CÁO MÔN HỌC

Top of Form

 

Địa chỉ email *

 

1. Mã số Báo cáo (lMã số báo cáo của trường Trung học - Xem tập tin đính kèm) *

 

 

2. Tên Trường (VD: THCS Lê Văn Tám) *

 

 

3. Quận/Huyện *

 

4. Tên  Bộ môn *

 

5. Họ và tên Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học) *

 

 

6. Điện thoại di động của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học) *

 

 

7. Email của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học) *

 

 

8. Số lượng giáo viên bộ môn (Tổng số GV, Số Cơ hữu, Số GV Thỉnh giảng, Số GV tập sự) *

 

 

9. Trình độ đào tạo (CĐ: … , ĐH: …, Sau ĐH: …)*

 

 

10. Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Nêu những việc mà Tổ, nhóm, GV bộ môn đã thực hiện trong việc thực hiện chương trình chủ động, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng. Ví dụ cho Mục này: Việc sắp xếp lại kế hoạch dạy học để thực hiện … chủ đề liên môn … vào dạy học và tổ chức học tập trải nghiệm cho học sinh khối … vào tuần lễ từ …) *

 

 

11. Bộ môn được giao thực hiện dạy học Tự chọn theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT báo cáo Mục này (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được giao dạy … tiết tự chọn/ tuần trong HKI. Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát cho các lớp …., dạy nâng cao cho các lớp ….; Kết quả dạy học ….) *

 

 

12. Thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày dành cho các Tổ (Bộ môn) được giao thực hiện dạy học 2buổi/ngày báo cáo Mục này. (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được phân công dạy … tiết /tuần theo Kế hoạch dạy học 2buổi/ngày trong HKI. Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát, nâng cao ….; Kết quả dạy học ….) *

 

 

13. Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học trải nghiệm (Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia;  Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia) *

 

14. Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học với giáo viên người nước ngoài trong HKI (Ví dụ cho mục này: Phối hợp với đơn vị: …  thực hiện chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài môn … Qui mô:… lớp, … học sinh tham gia. Kết quả …) *

 

15 Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy Nghề phổ thông báo cáo mục này (Tổ, GV bộ môn thực hiện dạy Nghề … có … lớp, … HS; Nghề … có … lớp, … HS; …) *

 

 

16. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Báo cáo những nội dung mà GV Bộ môn đã thực hiện được trong HKI

 

 

 

17. Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực do trường tổ chức trong HKI (Tên chuyên đề, số GV tham gia) *

 

18. Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp THCS do quận, huyện tổ chức trong HKI (Tên chuyên đề, số GV tham gia)

 

19. Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp TP  tổ chức trong HKI (Tên chuyên đề, số GV tham gia)

 

 

 

20 a. Thực hiện trường học kết nối: Số lượng GV trong được cấp tài khoản trên Trường học kết nối *

 

 

20 b. Số chuyên đề dạy học đã thực hiện “Trên trường học kết nối”*

 

 

20 c. Số chuyên về công tác chủ nhiệm đã thực hiện trên hệ thống "Trường học kết nối" *

 

 

21. Thao giảng, dạy tốt (cấp trường) đã thực hiện *

 

 

22. Thao giảng, dạy tốt (cấp Cụm CM hoặc cấp quận) đã thực hiện *

 

 

23. Thao giảng, dạy tốt (cấp thành phố) đã thực hiện *

 

 

24. Những xuất bản phẩm, ấn phẩm tham khảo, tài liệu dạy học bổ trợ đã được Tổ, Bộ môn đề nghị sử dụng trong hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học (tên tài liệu, cách thức triển khai, kết quả) *

 

 

25. Số lượng bài dạy đươc thiết kế trên phần mềm activ-inspire trên bảng tương tác trong HKI (không kể những giờ dạy sử dụng Bảng tương tác như công cụ trình chiếu) (Số lượng bài dạy, Số tiết thực hiện) *

 

 

26. Việc thực hiện các qui định về các bài kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT (Cách thức thực hiện, kết quả đạt được) *

 

 

27. Đánh giá công tác Đào tạo, bồi dưỡng HSG của bộ môn (nếu có) *

 

 

28. Về công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập (Số liệu học sinh hòa nhập, đánh giá những việc Tổ, GV bộ môn đã thực hiện - nếu có HS học hòa nhập)

 

 

29. Về giáo dục hướng nghiệp (nếu có) (đánh giá những việc đã thực hiện) *

 

 

 

30. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (những phần mềm dạy học đã được sử dụng, hiệu quả) *

 

 

31. Về thực hiện các qui định về Dạy thêm học thêm đối với GVtrường Công lập (Số GV tham gia dạy thêm trong nhà trường, Số GV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, Số GV đã có văn bản xin phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường gửi Hiệu trưởng?)

 

32. Hoạt động CLB học thuật do Bộ môn hướng dẫn trong HKI (về số lượng GV tham gia hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả) ) *

 

 

33. Hoạt động học sinh NCKH trong HKI  (về số lượng đề tài GV đã hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả) *

 

 

34. Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn trong HKI *

 

 

35. Những thành tích trong HKI *

 

 

 

36. Họ và tên người báo cáo *

 

Bottom of Form

NỘI DUNG

Sơ kết Học kỳ I Năm học 2017 - 2018

Trường THCS, THPT, PT nhiều cấp học có cấp THPT

 

Địa chỉ email của đơn vị*

 

1. Mã số Báo cáo của đơn vị *

 

2. Tên đơn vị (THCS … hoặc TH, THCS, THPT …) *

 

3. Địa chỉ trường (Số, đường, Khu phố, Ấp (nếu có), Phường/Xã, Quận/Huyện) *

 

4. Loại hình trường (Công lập, Ngoài CL, được phép dạy bổ sung chương trình nước ngoài)*

 

5. Hình thức tổ chức dạy học (1 buổi/ngày, 2 buổi/ngày, 1 buổi/ngày có một số lớp 2 buổi/ngày, 1 buổi/ngày có tổ chức DTHT trong nhà trường) *

 

6. Thuộc tính đơn vị (THPT, THCS, PT nhiều cấp học) *

 

7.a. Chương trình dạy học Ngoại ngữ hiện có tại trường *

 

7.b. Chương trình Tiếng anh Tích hợp (Khối …:  …. lớp, …. HS; Khối …:  …. lớp, …. HS; Khối …:  …. lớp, …. HS; Khối …:  …. lớp, …. HS).

 

8. Quận/Huyện *

 

9. Họ và tên Hiệu trưởng *

 

 

10. Điện thoại di động của Hiệu trưởng *

 

 

11. Họ và tên PHT phụ trách Chuyên môn *

 

 

12. Điện thoại di động của PHT CM *

 

 

13. Đối với trường đã đạt Chuẩn quốc gia (Giai đoạn công nhận theo QĐ, thời điểm đề nghị kiểm tra công nhận lại; Có tiêu chuẩn nào hiện tại đã không còn đạt chuẩn QG?) *

 

14. Đối với trường trung học chưa đạt chuẩn QG hoặc đã đạt chuẩn QG nhưng chưa đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn QG (Ghi rõ những tiêu chuẩn nào chưa đạt chuẩn QG?; Nếu đã đạt các tiêu chuẩn của trường Chuẩn QG, dự kiến thời điểm đề nghị kiểm tra công nhận?) *

 

 

15. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (Kết quả thực hiện cụ thể) *

 

 

16.a. Căn cứ các Tiêu chuẩn xây dựng trường học theo mô hình Tiên tiến hội nhập khu vực và thế giới nhà trường đã đạt bao nhiêu tiêu chuẩn theo Quyết định 3036/QĐ-UBND của UBND thành phố? (Nêu số lượng tiêu chuẩn đã chuẩn; Tiêu chuẩn chưa đạt là gì và giải thích nguyên nhân) *

 

16.b. Sỉ số HS/lớp bình quân trong HKI năm học 2017-2018 (Khối …:  …HS/lớp; Khối …:  …HS/lớp; Khối …:  …HS/lớp; Khối …:  …HS/lớp) *

 

 

17. Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Nêu những việc mà nhà trường đã chỉ đạo các Tổ, nhóm CM thực hiện trong việc thực hiện chương trình chủ động, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng) *

 

18. Kết quả công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường trong việc thực hiện Chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Tổng số lượt dự giờ đánh giá hoạt động học của Lãnh đạo đơn vị trong HKI) *

 

19. Kết quả công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường trong việc thực hiện dạy học đối với các môn Tự chọn theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Ví dụ cho mục này: Toán 2 tiết/ tuần, Vật lý 1 tiết/ tuần, Bóng bàn: 1 tiết/ tuần; Nhà trường giao cho các Tổ bộ môn Toán, Vật lý, Thể dục xây dựng kế hoạch tổ chức dạy nội dung bám sát, nâng cao và năng khiếu cho học sinh; Không thu thêm kinh  phí do thực hiện trong giờ học môn tự chọn theo qui định của Chương trình Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT).

 

20. Các hoạt động giáo dục (có kinh phí từ ngân sách cấp) đã được trường triển khai thực hiện trong Học kỳ I theo Chương trình qui định bởi Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Tên hoạt động, Số lượng, Kết quả) *

 

 

 

21. Kết quả công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường trong việc thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày (Tổng số lượt dự giờ đánh giá hoạt động học của Lãnh đạo đơn vị cho các giờ học thuộc kế hoạch 2buổi/ngày - dành cho các đơn vị có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày)

 

 

22. Các hoạt động giáo dục (có kinh phí chi từ nguồn Học phí 2buổi/ngày) đã được trường triển khai thực hiện trong Học kỳ I theo Kế hoạch 2 buổi/ngày (Tên hoạt động, Số lượng, Kết quả) *

 

23. Kết quả thực hiện các "Chương trình nhà trường" có thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh trong HKI (Ví dụ cho mục này: Chương trình 1: Phối hợp với đơn vị : … thực hiện chương trình trải nghiệm môn … tại … có … học sinh tham gia;  Chương trình 2: Phối hợp với đơn vị : … thực hiện chương trình trải nghiệm môn … tại … có … học sinh tham gia; …) *

 

24. Kết quả thực hiện việc dạy học với giáo viên người nước ngoài trong HKI (Ví dụ cho mục này: Phối hợp với đơn vị: …  thực hiện chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài môn … Qui mô:… lớp, … học sinh tham gia. Kết quả …) *

 

 

25. Dạy Nghề phổ thông (Nghề … có … lớp, … HS; Nghề … có … lớp, … HS; …) *

 

 

 

26. Giáo dục tích hợp, lồng ghép (nêu những việc đã làm được và chưa làm được trong HKI) *

 

 

27. Hoạt động phối hợp với Cha mẹ học sinh, BĐD Cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục học sinh (Nội dung, kết quả) *

 

 

28. Tổng kinh phí (kể cả giá trị qui đổi) mà nhà trường đã tiếp nhận từ nguồn tài trợ cho giáo dục trong HKI *

 

 

29. Tổng kinh phí mà Cha mẹ học sinh toàn trường đã đóng góp cho Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trong HKI *

 

 

30.a. Tổng số lượt CBQL, GV đại diện nhà trường tham các Hội nghị, tập huấn CM, dạy học theo chuyên đề, thao giảng CM, … cấp THCS

 

30.b. Tổng số lượt CBQL, GV đại diện nhà trường tham các Hội nghị, tập huấn CM, dạy học theo chuyên đề, thao giảng CM, …  cấp THPT

 

30.c. Tổng số buổi sinh hoạt CM của các Tổ, Nhóm CM trong nhà trường được thực hiện theo định hướng Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ?

 

 

31. Bồi dưỡng Chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cho GV do nhà trường chủ động tổ chức trong HKI (Chuyên đề 1: … , SL tham gia: …, kết quả …) *

 

 

 

32.a. Số tài khoản “Trường học kết nối” đã cấp cho HS *

 

 

32.b. Số tài khoản “Trường học kết nối” đã cấp cho GV *

 

 

32.C. Số chuyên đề đã thực hiện trên “Trường học kết nối” *

 

 

33. Những xuất bản phẩm, ấn phẩm tham khảo, tài liệu dạy học ngoại ngữ nào đã được Tổ CM của nhà trường đề nghị sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học do Sở GDĐT tập huấn triển khai (Tên tài liệu 1: …, Số lượng phát hành: …, Tên tài liệu 2: …, Số lượng phát hành: …) *

 

34.a. Dạy học theo định hướng GD STEM: Về công tác tập huấn do trường tổ chức (Số buổi:…; Số lượng tham gia: … )

 

 

34.b. Dạy học theo định hướng GD STEM: Số Chủ đề dạy học theo định hướng GD STEM (đã thực hiện được trong HKI)

 

34.c. Đầu tư trang thiết bị dạy học theo định hướng GD STEM? (Nêu kết quả đã thực hiện được trong HKI)

 

35.a. Hoạt động trải nghiệm: Giờ học trải nghiệm do nhà trường tổ chức tại trường bên ngoài phòng học, tại vườn Sinh vật, tại sân trường, … đã được thực hiện trong HKI (Môn hoặc liên môn: …, Số lớp: …, Số HS: …; Môn: …, Số lớp: …, Số HS: …) *

 

 

35.b. Hoạt động trải nghiệm (không thống kê các hoạt động tham quan, du lịch, dã ngoại vào Mục này): Giờ học trải nghiệm do nhà trường tổ chức tại các di tích lịch sử, văn hóa, Cơ sở SXKD, … đã thực hiện trong HKI (Môn hoặc liên môn: …, Số lớp: …, Số HS: …; Môn: …, Số lớp: …, Số HS: …) *

 

35.c. Hoạt động trải nghiệm (không thống kê các hoạt động tham quan, du lịch, dã ngoại vào Mục này): Giờ học trải nghiệm do nhà trường phối hợp với các tổ chức, đơn vị toor chức các buổi học trải nghiệm ở bên ngoài nhà trường đã thực hiện trong HKI (Môn hoặc liên môn: …, Số lớp: …, Số HS: …; Môn: …, Số lớp: …, Số HS: …) *

 

35.d. Dạy học liên môn, tích hợp: Số chủ đề liên môn đã được các GV bộ môn phối hợp thực hiện trong HKI (Số Chủ đề liên môn … của Khối lớp: …; Số Chủ đề liên môn … của Khối lớp: …; Số Chủ đề liên môn … của Khối lớp: …; Số Chủ đề liên môn … của Khối lớp: …) *

 

36.a. Về tăng cường các điều kiện CSVC, TBDH: Tổng kinh phí mua sắm, sửa chữa TB, đồ dùng dạy học để đảm bảo hoạt động thực hành, thí nghiệm theo qui định? *

 

36.b. Về tăng cường các điều kiện CSVC, TBDH: Tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động HS nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong HKI *

 

 

37. Số lượng bài dạy đươc thiết kế bằng phần mềm activ-inspire được sử dụng trên bảng tương tác (không kể những giờ dạy sử dụng Bảng tương tác như công cụ trình chiếu) *

 

 

38. Giáo dục Kỹ năng sống (liệt kê số buổi đã tổ chức, những kỹ năng đã giáo dục và số lượng HS tham gia) *

 

 

39. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống (liệt kê số buổi đã tổ chức, hình thức tổ chức và số lượng HS tham gia) *

 

40. Về công tác giáo dục giáo dục hòa nhập (số liệu học sinh hòa nhập, những việc đã làm được, những khó khăn cần khắc phục) *

 

 

41. Nêu kết quả của việc nhà trường đã làm được trong HKI về tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục (số liệu, đánh giá kết quả đã thực hiện) *

 

 

42.a. Tổng số GV tham gia dạy thêm trong nhà trường (đối với trường Công lập)

 

42.b. Tổng số GV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường đã có văn bản xin xác nhận của Hiệu trưởng (đối với trường Công lập)

 

42.c. Tổng số GV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng chưa có văn bản xin xác nhận của Hiệu trưởng (đối với trường Công lập)

 

 

43. Hoạt động CLB học thuật của HS (về số lượng, nội dung, hình thức hoạt động, kết quả) *

 

 

44.a. Hoạt động CLB năng khiếu - TDTT của HS (về số lượng, nội dung, hình thức hoạt động, kết quả) *

 

44.b. Thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ (hình thức tổ chức) *

 

44.c. Môn thể thao nhà trường định hướng tập luyện cho học sinh (hình thức tổ chức) *

 

44.d. Phổ cấp bơi: Số lượng HS đã biết bơi (Khối …  có …./TSHS; Khối …  có …./TSHS; Khối …  có …./TSHS; Khối …  có …./TSHS) *

 

 

45. Hoạt động CLB học sinh NCKH (về số lượng, nội dung, hình thức hoạt động, kết quả) *

 

 

46. Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn trong HKI *

 

 

47. Đối với trường THPT Chuyên, Trường PT có lớp Chuyên, trường Năng khiếu đánh giá việc thực hiện công tác tổ chức dạy học các môn Chuyên của đơn vị trong HKI

 

 

48. Tổng số học sinh nghỉ, bỏ học trong Học kỳ I (nếu có) *

 

 

49. Thành tích của đơn vị trong Học kỳ I (nếu có) *

 

 

50. Thành tích của CB, GV, NV trong Học kỳ I (nếu có) *

 

 

51. Thành tích của học sinh trong Học kỳ I (nếu có) *

 

 

52. Họ và tên người lập báo cáo *

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay11,651
  • Tháng hiện tại263,717
  • Tổng lượt truy cập4,816,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây