Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHET TRONG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 118/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng10 năm 2023

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHET TRONG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 65/2023/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 79/2023/KH-THHS ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch hoạt động thiết bị giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 98/2023/KH-THHS-CM ngày 02/10/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên bộ môn.

– Sử dụng phần mềm mô phỏng để thay thế các thiết bị thí nghiệm mà nhà trường chưa có hoặc các bài thí nghiệm không thực hiện được trong điều kiện trường phổ thông.

2. Phần mềm, môn học áp dụng và chỉ tiêu

– Phần mềm mô phỏng PhET: https://phet.colorado.edu/

– Môn học áp dụng: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Toán, khoa học tự nhiên (THCS).

– Chỉ tiêu: GVBM áp dụng tối thiểu 01 bài học/học kì.

3. Các hình thức áp dụng phần mềm mô phỏng PhET

– Hình thức 1. Sử dụng phần mềm mô phỏng PhET để đặt vấn đề

– Hình thức 2. Sử dụng phần mềm mô phỏng PhET để biểu diễn

– Hình thức 3. Sử dụng phần mềm mô phỏng PhET để tổ chức hoạt động tìm tòi, khám phá của học sinh.

– Hình thức 4. Sử dụng phần mềm mô phỏng PhET để xây dựng bài tập về nhà.

Khuyến khích GVBM liên kết https://phet.colorado.edu/ vào hệ thống quản lí dạy học trực tuyến LMS Vietschool.

4. Nhân sự thực hiện

TTNhân sựBộ phậnPhụ trách công tác chính
1Thầy Tôn Ngọc TâmChuyên mônThường trực triển khai
2Thầy Võ Xuân PhướcTTBM HTTriển khai thực hiện đối với tổ Toán
3Cô Thanh Thùy Chiêm Nữ Cẩm LoanTTBM HTTriển khai thực hiện đối với tổ Vật lí
4Cô Đỗ Thị ThùyTTBM HTTriển khai thực hiện đối với tổ Hóa
5Cô Nguyễn Thị Ngọc TrinhTTBM HTTriển khai thực hiện đối với tổ Sinh
6Cô Trần Thị NgọcTTBM HTTriển khai thực hiện đối với tổ KHTN
7Thầy Hoàng Phước MuộiChuyên mônCố vấn, kiểm tra tiến độ thực hiện
8Thầy Nguyễn Chín EmCTV BCMHỗ trợ kĩ thuật, tập huấn GVBM.
9Cô Cao Thị OanhChuyên mônThực hiện công tác truyền thông

5. Tiến độ thực hiện

TTCông việcThời gianPhụ trách
1Tìm hiểu và trải nghiệm phần mềm mô phỏng PhET.20/10/2023Thầy Muội, thầy Tâm, thầy Chín Em
2Triển khai kế hoạch: – Triển khai qua văn bản, sinh hoạt CM – Tổ chức đăng kí nội dung dạy học – Tổ chuyên môn, GVBM tự nghiên cứu20/10/2023 ® 04/11/2023  Tổ trưởng bộ môn hệ thống và phụ trách chuyên môn
3Tập huấn GVBM: Chuyên đề 1. Sử dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học Chuyên đề 2. Hoạt động thiết kế với phần mềm mô phỏng PhET theo định hướng giáo dục STEM.11/11/2023Thầy Muội, thầy Tâm, thầy Chín Em
4Báo cáo kết quả lần 110/01/2024TTBM HT
5Triển khai giai đoạn 215/01/24 ® 12/05/24TTBM HT, GVBM
6Tổng kết, báo cáo kết quả năm học25/5/2024Tất cả thủ thư

Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học năm học 2023-2024. Đề nghị giáo viên được phân công nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Ban giám hiệu (để báo cáo);
– Liên tịch (để biết);
– Cơ sở (để thực hiện);
– Tổ chuyên môn (để thực hiện);
– Ban chuyên môn (để phối hợp);
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Duyệt


ThS. Lê Văn Hồng
NHÂN SỰ LẬP
Đã ký      


Tôn Ngọc Tâm
Rate this post