Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v tổ chức các hoạt động rèn luyện và học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 12/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tổ chức các hoạt động rèn luyện và học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024

Kính gửi:

– Ban quản lí cơ sở;

– Giáo viên chủ nhiệm;

– Giáo viên bộ môn.

Nhằm thực hiện quan điểm giáo dục “Thực tiễn, nhân sinh, thời đại”, đảm bảo giáo dục học sinh, nhà trường thông báo tổ chức các hoạt động rèn luyện và học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung

1.1. Hoạt động rèn luyện

– Đối tượng tham gia: 100% học sinh thuộc hệ thống giáo dục Hoa Sen.

– Nội dung: Thực hiện các hoạt động rèn luyện trong Tết, gồm có: Thực hiện 5 rèn luyện tu dưỡng Hoa Sen, thăm hỏi người thân, phụ giúp cha mẹ, sinh hoạt gia đình ngày Tết, sinh hoạt cộng đồng ngày Tết và các nội dung khác.

– Sản phẩm:

+ Video: Học sinh quay và biên tập, thực hiện cá nhân, có lồng lời bình của HS. Mỗi học sinh thực hiện tối thiểu một video.

+ Phiếu phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

– Phụ trách thực hiện:

+ Xây dựng nội dung: Tổ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cơ sở) triển khai các nội dung tích hợp với mạch nội dung “Hoạt động hướng đến xã hội” trong chương trình, thực hiện đánh giá 01 cột điểm thường xuyên.

+ Giáo viên chủ nhiệm: Tổng hợp và đánh giá phiếu phối hợp giáo dục.

+ Xây dựng mẫu phiếu phối hợp giáo dục: Cơ sở Dĩ An.

1.2. Hội thi hùng biện, tranh biện

– Đối tượng tham gia: HS từ lớp 6 đến lớp 11 thuộc hệ thống giáo dục Hoa Sen.

– Bộ phận tổ chức: Chuyên môn, phụ trách nội dung: Tổ ngữ văn.

– Yêu cầu: Lồng ghép thực hiện chiến lược tự tin nói trước đám đông; Thực hiện cấp giấy chứng nhận các cấp độ về tự tin nói trước đám đông.

– Thời gian triển khai:

+ 29/01/2024 – 18/02/2024: Công tác chuẩn bị, HS chuẩn bị bài hùng biện (sản phẩm là video hùng biện) với chủ đề “Tết xưa, Tết nay”, GVBM Ngữ văn hướng dẫn và nhận bài 100% học sinh tham gia (GVCN hỗ trợ GVBM nhằm đảm bảo thực hiện được nội dung nay).

+ 19/02/2024 – 23/02/2024: Giáo viên bộ môn ngữ văn chấm điểm theo đơn vị lớp để chọn 1 đội thi hùng biện hoặc tranh biện hoặc cả hai. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cấp độ 1.

+ 26/02/2024 – 01/03/2024: Cơ sở tổ chức hùng biện, tranh biện cấp cơ sở để chọn ra 01 đội tranh biện và 01 đội hùng biện theo chủ đề Ban tổ chức đưa ra. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cấp độ 2.

+ 04/03/2024: Vòng chung kết, các đội thi thực hiện hùng biện, tranh biện do Ban tổ chức đưa ra. Dự kiến tổ chức tại cơ sở 3. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cấp độ 3 và xuất sắc.

1.3. Tự học ở nhà

Tổ chức hoạt động tự học ở nhà trên tinh thần vui học nhẹ nhàng.

– Đối với khối 12: GVBM giao các bài tập cơ bản nhằm ôn tập những nội dung thuộc các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.

– Đối với các khối còn lại: Triển khai bài tập dự án, định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá giữa học kì II.

2. Yêu cầu thực hiện

– Ban quản lí cơ sở chủ động triển khai các nội dung trên trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 29/01/2024.

– Bộ phận chuyên môn phân công nhân sự thực hiện giám sát công tác triển khai tại cơ sở vào sáng 29/01/2024.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức các hoạt động rèn luyện và học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024, kính mong các bộ phận, cơ sở và giáo viên liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Chuyên môn;
TT&PT;Tổ ngữ văn;
Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNGThS. Lê Văn Hồng
Rate this post