Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

Kế hoạch tổ chức liên hoan phim khoa học năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 122/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM KHOA HỌC NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 65/2023/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan phim Khoa học tại Việt Nam năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Khoa học tại trường THCS và THPT Hoa Sen năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

– Thực hiện đổi mới dạy học trong nhà trường dưới hình thức tổ chức chiếu phim Khoa học qua đó xây dựng đa dạng thực tiễn giáo dục về cách tiếp cận giáo dục.

– Nêu bật tầm quan trọng của cách tiếp cận hệ sinh thái đối với việc quản lý tổng hợp đất đai, nước và tài nguyên sinh vật cũng như nhu cầu tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng sa mạc hóa, suy thoái đất, xói mòn và hạn hán, mất đa dạng sinh học và khan hiếm nước, những vấn đề mà được coi là những thách thức lớn về môi trường, kinh tế và xã hội đối với sự phát triển bền vững toàn cầu.

– Kết nối và mở rộng hoạt động giáo dục của nhà trường với cộng đồng.

2. Chủ thể Liên hoan phim Khoa học

– Chủ thể: Thập kỷ Phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc.

– Thông tin chi tiết: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff.html

– Đơn vị hỗ trợ: Viện Goethe Việt Nam, lần thứ 13 tổ chức.

3. Thời gian tổ chức

– Từ 01/11/2023 đến 30/11/2023

4. Các hình thức triển khai

4.1. Tổ chức buổi chiếu phim

4.1.1. Tổ chức buổi chiếu phim tập thể

– Đối tượng: Học sinh nội trú cơ sở 2.

– Tổ chức: Chuyên môn và nội trú CS2, trực tiếp phụ trách: Thầy Tâm, Thầy Muội.

– Địa điểm: Hội trường cơ sở 2.        Giờ xem phim: 19h00’ – 20h00’.

TTBuổi chiếuTên phimGhi chú
102/11/2023Dấu chân sinh thái 
209/11/2023Hành trình của rác 
316/11/2023Giấy hay Nilon – Đâu là giải pháp cho môi trường 

4.1.2. Tổ chức buổi chiếu phim lớp học (khuyến khích thực hiện)

– Đối tượng: Học sinh toàn trường;              Tổ chức: Cơ sở và giáo viên chủ nhiệm

– Địa điểm: Lớp học   Giờ xem phim: Tiết chủ nhiệm, tự học, TNTQ.

– Nguồn dữ liệu phim: Liên hệ Thầy Tâm để được chuyển giao hoặc đăng kí trực tiếp trên: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/anmeldung-zum-filmlink-des-wis.html

– GVCN tổ chức tối thiểu 3 buổi chiếu phim và gửi minh chứng bằng hình ảnh về Thầy Tâm, Ban chuyên môn sẽ tổng hợp danh sách và đề xuất cấp giấy chứng nhận.

4.1.3. Tổ chức buổi chiếu phim giờ ra chơi

– Đối tượng: Học sinh cơ sở 2; Tổ chức: Thầy Tôn Ngọc Tâm, phụ trách STEM

– Địa điểm: Phòng học STEM           Giờ xem phim: Giờ ra chơi.

4.2. Lồng ghép phim Khoa học trong môn học (khuyến khích thực hiện)

– Môn học thích hợp: Khoa học tự nhiên (cấp THCS), Vật lí, Hóa học, Sinh học.

– Tổ chức: GVBM;      Địa điểm: Lớp học;  Giờ xem phim: Tiết học bộ môn.

– Nguồn dữ liệu phim: Liên hệ Thầy Tâm để được chuyển giao hoặc đăng kí trực tiếp trên: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/anmeldung-zum-filmlink-des-wis.html

– Cách thức: Tích hợp, lồng ghép phim phù với với các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông của môn học.

– GVBM lồng ghép tối thiểu 3 hoạt động chiếu phim và gửi minh chứng bằng hình ảnh về Thầy Tâm, BCM sẽ tổng hợp danh sách và đề xuất cấp giấy chứng nhận.

5. Công tác truyền thông

– Thực hiện truyền thông trên fanpage: https://www.facebook.com/STEMHOASEN

– Thực hiện tối thiểu 01 bài truyền thông trên: https://hoasenschool.edu.vn/

6. Nhân sự thực hiện

TTNhân sựBộ phậnPhụ trách công tác chính
1Thầy Tôn Ngọc TâmChuyên mônThường trực triển khai
2Thầy Hoàng Phước MuộiChuyên mônCố vấn, kiểm tra tiến độ thực hiện
3Thầy Lê Xuân ChiếnNội trúPhối hợp tổ chức với học sinh nội trú
4Cô Cao Thị OanhChuyên mônThực hiện công tác truyền thông
5Thầy Trần Hồng AnhChuyên mônThực hiện công tác truyền thông

7. Tiến độ thực hiện

TTCông việcThời gian
1Truyền thông Liên hoan phim: Mạng xã hội, sinh hoạt dưới cờ30/10/2023
2Triển khai thực hiện30/11/2023
3Tổng kết và cấp giấy chứng nhận15/12/2023

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Khoa học năm 2023. Đề nghị giáo viên, nhân viên được phân công nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
Đã duyệt      ThS. Lê Văn Hồng
P.HT CHUYÊN MÔN
Đã duyệt      Nguyễn Ngọc Phong Linh
NHÂN SỰ LẬP
Đã ký      Tôn Ngọc Tâm
Rate this post