Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

Thông báo Chuyên môn

Rate this post
27
Th11

THÔNG BÁO V/v kiểm tra “Không gian và tác phong làm việc chuẩn” tại các cơ sở

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm
24
Th11

THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn tài liệu học tập học kì II năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT...
Xem thêm
09
Th11

THÔNG BÁO vv Tổ chức tập huấn và trao đổi về phương pháp dạy học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm