Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

Kế hoạch Chuyên môn

Rate this post
16
Th1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN...
Xem thêm
13
Th1

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xây dựng Trường học hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT...
Xem thêm
08
Th1

KẾ HOẠCH Thực hiện đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại trường THCS và THPT Hoa Sen giai đoạn 2021-2030” năm học 2023-2025

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS -THPT HOA SEN Số: 146/KH-THHS-CM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Xem thêm
04
Th1

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Thiết kế, chế tạo đồ dùng dạy học” năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm
25
Th12

KẾ HOẠCH Kiểm tra đánh giá tự học Tiếng Anh GV – NV Học Kỳ I Năm Học 2023 – 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS & THPT HOA SEN...
Xem thêm
24
Th11
07
Th11

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ STEM HOA SEN NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm