Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

Kế hoạch Chuyên môn

24
Th11
07
Th11

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ STEM HOA SEN NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm
02
Th11

Kế hoạch tổ chức liên hoan phim khoa học năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT...
Xem thêm
02
Th11

Kế hoạch tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng, cờ vua năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT...
Xem thêm
20
Th10

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHET TRONG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT...
Xem thêm
26
Th9

KẾ HOẠCH V/v Kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA...
Xem thêm