Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Chuyên môn Truyền thông

By

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 15/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 27 năm 2023 QUY ĐỊNHV/v quy trình hồ sơ, thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh Căn cứ...
Read More
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 13/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 QUY ĐỊNHV/v quy trình thực hiện, giải quyết hồ sơ Học vụ Căn cứ Văn bản hợp...
Read More
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 14/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 QUY ĐỊNH V/v chuyển cơ sở và tiếp nhận học sinh Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 122/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v kiểm tra “Không gian và tác phong làm việc chuẩn” tại...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 123/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v Tổ chức tập huấn và trao đổi...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN   Số: 120/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn tài liệu học...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 135/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN  HỌC LIỆU SỐ,...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 118/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn, sử dụng ma trận,...
Read More
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Thực hiện: Cơ sở Dĩ An Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0....
Read More
HỌC SINH HOA SEN VỚI CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” (SV_STARTUP-2023) Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_Startup-2023) được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho...
Read More
1 2 3