Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Kế hoạch Chuyên môn

Category

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số:07/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM HỌC 2023-2024 Căn...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SENSố:06/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 05/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcTp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng01 năm 2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xây dựng Trường học hạnh phúc Căn cứ Kế...
Read More
SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS -THPT HOA SEN Số: 146/KH-THHS-CM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023   KẾ HOẠCH Thực hiện đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số:145/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Thiết kế, chế tạo đồ dùng dạy...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS & THPT HOA SEN  Số: 140/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra đánh giá tự học Tiếng Anh GV – NV Học...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 138/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng12 năm 2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 135/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN  HỌC LIỆU SỐ,...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 131/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ STEM HOA SEN...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 122/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM KHOA HỌC NĂM 2023 Căn...
Read More
1 2