Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Kế hoạch Chuyên môn

Category

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 135/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN  HỌC LIỆU SỐ,...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 131/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ STEM HOA SEN...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 122/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM KHOA HỌC NĂM 2023 Căn...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số:127/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng10 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ CỜ NĂM...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 118/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng10 năm 2023 KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHET TRONG...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 93/2023/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2023   KẾ HOẠCH V/v Kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023-2024...
Read More