Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Tháng Mười Một 2, 2023

Day

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 122/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM KHOA HỌC NĂM 2023 Căn...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số:127/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng10 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ CỜ NĂM...
Read More