Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Quy định – Quy chế Chuyên môn

Category

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 15/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 27 năm 2023 QUY ĐỊNHV/v quy trình hồ sơ, thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh Căn cứ...
Read More
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 13/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 QUY ĐỊNHV/v quy trình thực hiện, giải quyết hồ sơ Học vụ Căn cứ Văn bản hợp...
Read More
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 14/QyĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 QUY ĐỊNH V/v chuyển cơ sở và tiếp nhận học sinh Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SENCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 83/2023/QĐ-THHSThành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng,...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 77/2023/QĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế sử dụng hệ thống quản...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.  HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 71/2023/QĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế tổ chức dạy học trực tuyến năm học...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN   Số: 67/2023/QĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SENCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             Số: 65/2023/QĐ-THHS  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban quản trị sổ Gọi tên và Ghi điểm điện tử...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.  HCM TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 55/QĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế chuyên môn năm học 2023-2024Trường THCS và THPT...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN   Số: 44/QĐ-THHSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế chuyển đổi môn học lựa...
Read More